Interreligieuze dialoog als start Borders and Bridges

Op donderdag 11 mei organiseert RAPENBURG 100 een forumgesprek in de aula van de Hogeschool Leiden aan de Zernikedreef 11. Vanaf 19.30 uur vindt hier een dialoog plaats tussen deskundigen van islamitische, hindoeïstische en christelijke achtergrond over de vraag: welke plaats kan religie hebben op de instellingen van hoger onderwijs?
In samenwerking met het (internationaal) studentenpastoraat van Delft en Den Haag biedt RAPENBURG 100 een podium voor dit belangrijke gesprek. Religie lijkt in samenleving en hoger onderwijs steeds meer naar de achtergrond te worden geschoven. Tegelijkertijd kan zij een waardevolle inbreng zijn voor studenten van het hogeschool en universiteit. Het studentenpastoraat van de Ekklesia/RAPENBURG 100 zet vooral in op persoonlijke vorming van studenten met het oog op menswording; van belang naast de academische vorming van de onderwijsinstituties, die veelal op kennisoverdracht is gericht. Tijdens de toenemende prestatiedruk die het onderwijs eigen is, lijkt daar slechts mondjesmaat aandacht voor de vorming tot persoon te zijn.
Religies hebben van oudsher veel (levens)wijsheid in huis, die aanvullend kan zijn op de vorming van studenten. Toch wordt inbreng vanuit verschillende religies tegenwoordig nogal eens als vijandig ten opzichte van de wetenschapsbeoefening gezien. Hard wetenschappelijk bewijs tegenover zachte aannames, niet bewijsbaar geloof. Het is een oude discussie tussen wetenschap en geloof, die ook in de hedendaagse maatschappij een rol speelt. Centrale vragen in het dialooggesprek van 11 mei zijn: tegen welke grenzen lopen religieuze stromingen aan binnen het kader van universiteit en hogeschool, de neutraal willen zijn? En waar liggen de mogelijkheden tot integratie? Is een interfaith-team studentenpastoraat hiervoor een oplossing en hoe past dit in het concept van hoger onderwijs?
Rector Magnificus Carel Stolker zal de opening van het forum voor zijn rekening nemen. De islamitische bijdrage wordt verzorgd door Ilyaas Sherally, bijna afgestudeerd in international business aan het ISS in Den Haag. De Hindoeïstische bijdrage komt van Soerish Nripa Jaggan, pandit in dienst van het Ministerie van Justitie. Emiritus hoogleraar Leo van den Broek geeft zijn visie op deze kwestie vanuit de christelijke achtergrond. Deze interrelieuze dialoog wordt gevoerd onder de deskundige leiding van Günther Sturms, studentenpastor bij Motiv TU Delft.
Dit evenement staat in het kader van Borders and Bridges, een landelijk verbindend en grensoverschrijdend project van de samenwerkende studentenpastoraten. Vandaar dat de avond om 19.30 uur start met een overdracht, verzorgd door het studentenpastoraat uit de regio Oost (Zwolle, Enschede, Arnhem ?). Het speciaal gecomponeerde BordersandBridges-lied zal ten gehore worden gebracht en de banners onthuld, die door het land meereizen. Daarna krijgt de interreligieuze dialoog ruim baan. De avond zal in het Engels en Nederlands te volgen zijn.
Voor meer informatie: www.bordersandbridges.nl.  
Als tweede activiteit kun je met LSE/RAPENBURG 100 op zaterdag 20 mei deelnemen aan  enerverende share-your-talents-workshops met heerlijk Soedanees eten. Vanaf 16.00 uur aan het Rapenburg 100. Opgeven kan zsm bij Walther.